Elgas - Datcom - Datalogger

Datcom - DataloggerElectronic Datalogger DATCOM adalah peranti bertenaga bateri yang bertujuan untuk mengukur dan merakam kelakuan masa bagi kuantiti fizikal. Peranti ini berfungsi dari bateri dalaman dengan jangka hayat yang panjang dan ada juga yang membolehkan sambungan daripada sumber luaran.

Pembinaannya menepati syarat operasi di kawasan bahaya letupan. Ia adalah peranti padat dalam kabinet logam yang melindungi perisai peranti yang diperlukan. Bahan terpakai memastikan kekuatan peranti yang diperlukan dan bersama-sama dengan penutup penutup bekas yang tenggelam pengaruh gangguan elektromagnetik luaran dan menjamin ketahanan peranti dari aspek EMC.

Di bahagian depan peranti terdapat paparan LCD alfanumerik dua baris (2 x 16 aksara). Di bingkai paparan terdapat diode LED petunjuk. Di bawah paparan di sebelah kanan terdapat enam bahagian bawah papan kekunci foil untuk kawalan peranti. Di sebelah kiri di sebelah papan kekunci terdapat bilah untuk kepala komunikasi optik dan untuk komunikasi melalui antara muka IrDA®.

Peranti ini dibina untuk penggunaan tekanan transduser tekanan relatif dan mutlak juga. Untuk menyambungkan isyarat binari ditentukan penyambung sembilan tiang di dinding kiri kabinet Datalogger.

DATCOM adalah "produk yang ditentukan" dari segi §12 Undang-Undang No. 22/1997 Kod. Itu tergolong dalam kumpulan "mengoperasikan alat pengukur yang tidak ditentukan" dalam hal Undang-Undang No. 505/1990 Kod tentang metrologi.

Dengan bantuan antara in-built interface RS-485, ada kemungkinan saling menghubungkan beberapa Datalogger bersama rangkaian tempatan. Rangkaian Dataloggers tempatan yang mapan adalah mungkin untuk dihubungkan dengan bantuan beberapa modul komunikasi (yang merupakan sebahagian daripada aksesori pilihan) ke modem telefon (termasuk GSM) atau ke radiomodem. Inbuilt Datalogger SW membolehkan penghasilan isyarat penggera dan memindahkannya ke sistem yang unggul.

Daripada bahagian Datalogger adalah peralatan pengaturcaraan untuk komputer PC. Dengan bantuan peralatan pengaturcaraan ini, ada kemungkinan untuk membaca / mengira nilai yang diukur sesaat, dan data yang akan direkodkan dalam arkib Datalogger ke dalam komputer PC.

Komunikasi PC dengan Datalogger adalah mungkin dilakukan secara teknikal melalui in-built interface DATACOM yang terbina, ini bermaksud melalui RS 232, RS 485, melalui kepala optik atau melalui interface IrDA®. Peralatan pengaturcaraan yang dihantar berfungsi untuk menetapkan parameter Datalogger.

Gambaran keseluruhan dan fungsi


Datalogger DATCOM memastikan fungsi asas:

- pengukuran nilai sesaat kuantiti masuk
- pengarkiban nilai sesaat atau nilai statistik yang dikira
- memastikan komunikasi dan pemindahan data antara Datalogger dan jenis komputer PC atau oleh sistem pengkomputeran lain

Dengan pemasangan penuh, DATCOM membolehkan perkara berikut:

- mengukur dua tekanan (jika perlu suhu)
- suhu di tempat probe
- suhu dalaman peranti
- menghitung impuls dari dua sensor impuls dengan penilaian aliran dan penambahan volume piawai dan untuk memproses keadaan input binari

- Kuantiti yang diukur disimpan secara berkala ke dalam arkib data bersepadu. Ke dalam arkib ini dapat disimpan nilai-nilai sesaat diukur atau nilai statistik yang dikira. Nilai atau data yang diukur dari arkib dapat dipindahkan melalui antara muka komunikasi ke dalam komputer.

- Walaupun dari luar DATCOM nampaknya merupakan peranti yang kompak, dari sudut pandang peranti ini terdiri daripada dua bahagian. Bahagian pengukuran dan penyimpanan dengan kemungkinan komunikasi dikendalikan oleh pemproses yang berdiri sendiri.

- Bahagian pengukuran menggunakan RAM memori operasi dan EEPROM memori untuk penyimpanan data dan untuk penyimpanan nilai yang diukur dan dikira. Setelah mengisi ingatan operasi tersebut data dipindahkan ke bahagian penyimpanan dan komunikasi.

- Storage and communication part use type of memory FLASH for data storage and for all its controlling and communicating processes. That memory enables cooperation with processor of communication channel control, as is communication with operation via display and keyboard, but also entire communication with connected devices. Another advantage of this memory is its very simple exchange of controlling communication SW, without necessity of intervention into device.

- Sambungan input binari dilakukan oleh penyambung 9 pin. Sambungan langsung isyarat dari sensor binari ke penyambung ini dapat dilaksanakan, jika semua isyarat dibawa dalam satu kabel. Dengan lebih banyak isyarat diperlukan untuk menggunakan beberapa modul DATCOM-R1 atau DATCOM-R2 (dihantar sebagai aksesori).

- Pengukuran isyarat analog seperti tekanan dan suhu dilakukan secara berkala dengan tempoh pengukuran yang ditetapkan. Tempoh pengukuran ditetapkan untuk setiap input yang diukur secara berasingan.

Input impuls - standard satu input impuls untuk menghubungkan kenalan meter gas. Anda juga boleh menyambungkan input impuls kedua yang lain. Untuk ini digunakan input binari B1, yang dikonfigurasikan oleh perisian.

Input binari - lapan input binari B1 hingga B8 dibahagikan kepada dua kumpulan mengikut kaedah penilaian. Untuk setiap input binari ditentukan tahap aktif yang diminta. Semasa mencapai tahap aktif dapat dihasilkan isyarat penggera.

- Input B1 hingga B4 - input cepat yang disebut, perubahan keadaan dinilai dengan segera
- Input B5 hingga B8 - input perlahan yang disebut, pengesanan keadaan input tersebut secara kitaran dengan membaca input binari tempoh 30 s

Untuk setiap input binari ditentukan tahap aktif yang diminta. Semasa mencapai tahap aktif dapat dihasilkan isyarat penggera.

Simpanan data


Nilai sesaat setiap input dapat ditampilkan pada paparan datalogger atau pada monitor PC yang disambungkan. Dari nilai-nilai sesaat yang diukur juga dapat DATCOM menghitung nilai statistik (nilai min, nilai maksimum dan minimum dll) untuk jangka masa tertentu. Nilai sesaat yang diukur, atau nilai statistik yang dikira dapat disimpan ke dalam arkib dalaman.

DATCOM telah membina arkib berikut untuk menyimpan data yang diukur dan data tambahan lain:

- arkib harian
- had arkib
- arkib status
- arkib cepat

Arkib data menyimpan tangkapan masa kuantiti yang diukur yang menyimpan nilai statistik sesaat yang diukur atau dikira kuantiti yang diukur dengan jangka masa.

Tempoh rekod ditetapkan untuk setiap kuantiti yang diukur secara berasingan. Sekiranya input binari masuk ke dalam arkib ini, masukkan syarat-syarat perubahan input binari dengan cap waktu yang sesuai.

Arkib harian digunakan untuk menyimpan nilai yang dihasilkan dari kuantiti yang diukur (disimpan dengan lebih tepat) pada setiap hari. Arkib harian dihitung pada saat memaparkan datanya pada paparan datalogger dari data dalam arkib data dan tidak dapat dibaca melalui saluran komunikasi seperti arkib lain. Nilai dalam arkib harian bergantung pada penetapan permulaan hari gas.

Had Arkib tidak mengandungi aliran kuantiti masa, tetapi hanya satu nilai maksimum dan minimum untuk setiap input analog (tekanan1 P1, tekanan2 P2, suhu T) dan satu maksimum. nilai aliran operasi (Q1, Q2) untuk setiap input impuls (I1, I2). Data dalam arkib had direkodkan dari arkib had pengezonan terakhir. Pengurangan arkib had ini dapat dilakukan dari program utiliti DATCOM.EXE yang dimulakan pada PC komputer. Dengan setiap nilai yang dicatat dalam arkib diberikan masa kejadiannya.

Status Arkib bertujuan untuk menyimpan maklumat mengenai keadaan datalogger yang penting.

- melebihi nilai seketika isyarat analog yang diukur melebihi had yang ditetapkan
- berlakunya kesalahan perkakasan dari sebarang tekanan atau suhu transduser
- berlakunya beberapa kesalahan perkakasan peranti
- Kesalahan makan dari bateri terbina dalam
- kegagalan bekalan kuasa komersial semasa memberi makan dari sumber luaran
- berlakunya sebarang penggera yang dihasilkan

Semasa berlakunya atau penamatan mana-mana fakta yang diberikan ada dalam rekod yang dibuat mengenai kejadian itu. Dalam arkib dicatatkan tarikh dan masa kejadian dan nama ringkasnya. Sekiranya beberapa peristiwa telah berlangsung dan yang lain berlaku, rekod baru dibuat menjadi arkib. Dalam catatan ini terdapat maklumat mengenai acara baru dan juga peristiwa yang berlangsung lama.

Arkib pantas - adalah jenis arkib khas untuk pemantauan masa aliran salah satu saluran tekanan dengan rejim pensuisan khas. Arkib ini berfungsi untuk menyimpan nilai-nilai sesaat yang diukur hanya dalam beberapa jangka masa. Ia juga dapat digunakan sebagai arkib tambahan untuk salah satu input tekanan. Rekod ke dalam arkib ini dilakukan dengan jangka waktu pengukuran dan dimulakan hanya dengan memenuhi syarat-syarat permulaan yang disebut. Definisi syarat permulaan membawa pengguna semasa menetapkan parameter datalogger melalui PC.

Permulaan arkib cepat boleh diperoleh daripada:

- melebihi had yang ditetapkan
- melebihi kecerunan tekanan (iaitu kelajuan perubahan tekanan dalam masa)
- nyatakan peralihan satu atau lebih isyarat binari ke tahap aktif

Semasa memenuhi syarat permulaan, dimasukkan ke dalam arkib cepat yang disimpan diukur nilai-nilai sesaat dari jangka waktu tertentu sejurus sebelum memenuhi syarat mulai dan nilai sesaat dari jangka waktu berikut setelah memenuhi syarat-syarat permulaan. Berikut adalah keadaan yang dirakam tidak lama sebelum dan sesudah berlakunya beberapa peristiwa. Arkib ini dapat digunakan misalnya untuk analisis keadaan kegagalan sistem yang diukur.

Komunikasi


Di bahagian ini dijelaskan kemungkinan komunikasi teknikal, yang tidak mengambil kira keperluan untuk menjaga ciri perkhidmatan di kawasan yang berbahaya. Datalogger dilengkapi dengan antara muka komunikasi untuk komunikasi dengan peranti lain.

Yang berikut:

- RS 485
- RS 232
- Optical head
- IrDA®

Di sebelah cara komunikasi standard, ketika sambungan dengan datalogger dimulakan dari komputer kawalan (itu bermaksud dari atas), memulakan DATCOM sendiri sekiranya berlaku isyarat penggera yang bersentuhan dengan komputer komunikasi dan mengirim laporan penggera.

RS 485 interface dipisahkan secara galvanis dari litar datalogger dan bertujuan untuk saling menghubungkan dengan pengecas data atau peranti lain dan untuk sambungan modul komunikasi. Modul komunikasi memastikan komunikasi satu datalogger atau lebih datalogger yang saling berkaitan dengan komputer sama ada secara langsung, atau melalui sambungan modem.

Busbar RS 485 memerlukan pemberian makanan sendiri, yang tidak dapat diperolehi oleh datalogger dan oleh itu dijamin dengan modul komunikasi. Oleh itu, untuk merealisasikan kaedah bas, sambungan berada di terminal datalogger untuk kabel feeder dan kabel untuk sambungan ke datalogger lain.

RS 232 interface sekali lagi dipisahkan secara galvanik dan bertujuan untuk penyambungan langsung salah satu datalogger dengan komputer.

Dengan datalogger dapat disampaikan secara bersamaan maks. melalui dua antara muka:

- melalui RS 485 dan dengan salah satu antara muka RS 232
- kepala optik atau IrDA®

Semasa penggunaan IrDA® diperlukan untuk mengaktifkan antara muka ini dengan arahan dari papan kekunci datalogger.

Untuk menjimatkan penjimatan tenaga elektrik dan dengan itu perluasan penggunaan bateri dalaman, diaktifkan memadamkan beberapa rangkaian, yang tidak diperlukan dalam jangka waktu tertentu untuk fungsi perangkat yang tepat. Oleh itu, masa penggunaan peranti berpanjangan tanpa pertukaran bateri min. selama 6 tahun.